T: 024 - 675 13 50     E:info@kcenc.nl     Postbus 572 6500 AN Nijmegen

Carrièremanagement

U denkt bij het horen van de term "leeftijdsbewust personeelsbeleid" waarschijnlijk meteen aan oudere werknemers en aan pensionering. Bij de term demotie denkt u waarschijnlijk dat is toch het tegenovergestelde van promotie. Dit is de reden dat bij KCenC de voorkeur uitgaat naar de term carrièremanagement.

KCenC verstaat onder "carrièremanagement" het ontwikkelen, benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van alle individuele medewerkers. Carrièremanagement heeft voor ons als doel werknemers uit alle leeftijdgroepen gedurende de gehele loopbaan

vitaal, gemotiveerd en inzetbaar

te houden. Want deze werknemers zullen in hun werk gelukkig zijn. En gelukkige medewerkers presteren beter.

De weg ernaar toe

Waarom willen wij ons inzetten om u hierbij te helpen? 

Omdat de arbeidstevredenheid vergroot wordt wat leidt tot medewerkers die beter presteren en niet of minder verzuimen. En dat scheelt U de kosten van doorbetaald loon tijdens ziekte en mogelijk het loon voor een vervanger.

Wat levert u dit op:

  • Medewerkers die langer "aan boord" blijven.
  • Voorkomen van voortijdige uitval en/of ziekteverzuim.
  • Medewerwerkers die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijke voelen voor de ontwikkelingen in de organisatie.
  • Hogere arbeidstevredenheid.
  • Een ontwikkelde employability.

Wat levert dit de medewerker(s) op:

  • Zich een waardevolle kracht (blijven) voelen voor de organisatie.
  • Gevoel hebben zelf verantwoordelijk te (kunnen) zijn voor loopbaan en de ontwikkeling daarvan.
  • Een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de leidinggevende waardoor optimaal functioneren mogelijk is.

Hoe doen we dit?

Na een intake gesprek stellen wij een plan van aanpak op. Indien alle partijen hier achter staan, gaan wij aan de slag. Hierbij gebruiken wij onderdelen uit onze specialisaties.